Đầu 9 lô câm về nên đánh gì

Đầu 9 lô câm về nên đánh đề con gì, số mấy?

Đầu 9 lô câm về nên đánh đề con gì, số mấy?

Chuyển lên trên